Nové varhany
pro Černošice

Přispět do sbírky

Veřejná sbírka

Prosím přispějte

Černošický kostel potřebuje nové varhany. Původní pneumatické varhany z roku 1944 během covidové odstávky definitivně dosloužily, k doprovodu liturgie nyní provizorně slouží malé digitální varhany. Varhany jsou poslední součástí kostela Nanebevzetí Panny Marie, která dosud čeká na obnovu – v uplynulých desetiletích došlo postupně k rekonstrukci kostelní budovy i interiéru, k restaurování oltářů a zhotovení nového mobiliáře. Stavba nových varhan je poslední fází celkové obnovy kostela.

Nové varhany budou sloužit jak k doprovodu bohoslužeb, tak ke koncertním účelům.

K realizaci stavby v celkové hodnotě cca 8 mil. Kč byl ustaven nadační fond Assumpta jako zástupce černošických farníků.

Stav sbírkového transparentního účtu můžete sledovat na webu ČSOB.

Přispějte převodem na účet:

Číslo účtu: 311081055/0300

Potřebuji potvrzení o daru

Nebo využijte QR platbu:
 Kč

Stávající varhany

Původní pneumatické varhany z roku 1944 během covidové odstávky definitivně dosloužily.